Mogiły

DROHOMIRECKI
JAN
1891
21.12.1918
#3 Brahiłów
JAN DROHOMIRECKI 
ЯН ДРОГОМІРЕЦЬКИЙ
Ś. P. FRANCISZEK DROHOMIRECKI PRZEŻYWSZY 59 LAT ZAMORDOWANY d. 21.11.1918 r. 
JAN DROHOMIRECKI SIERŻANT 4 PUŁ. LEG. POLSKICH ŻYŁ LAT 27 ZM. 21.12.1918 r. OD RAN Z RĄK MORDERCÓW PROSZĄ O ANIOŁ PAŃSKI