Mogiły

MALINOWSKA
OLGA
15.09.18..
#16 Szargorod
OLDZIA z MICHALSKICH MALINOWSKA
ОЛЬДЗЯ МАЛІНОВСЬКА
OLDZIA z MICHALSKICH MALINOWSKA
żyła lat 22, um: 15 Wrześ. 18[...]