Mogiły

DOBRUCKI
WALERY
1832
18.12.1899
#16 Szargorod
WALERY DOBRUCKI 
ВАЛЕРІЙ ДОБРУЦЬКИЙ
Ś.P. DOKTOR WALERY DOBRUCKI ŻYŁ LAT 67. 
ZM. D. 18 GRUDNIA 1899 R