Mogiły

LAZAREWICZ
JADWIGA
1876
21.11.1882
#16 Szargorod
JADWISIA LAZAREWICZ
ЯДВІСЯ ЛАЗАРЕВИЧ
Tu w Bogu spoczywa Jadwisia LAZAREWICZ przeżywszy lat 6. 
Um. 21 Listopa: 1882. R.. strapieni Rodzice proszą o westchnienie do Boga