Mogiły

DĄBROWSKA
WANDA
1866
1895
#16 Szargorod
WANDA z Grosickich DĄBROWSKA
ВАНДА ДОМБРОВСЬКА
D. O. M. WANDA z Grosickich DĄBROWSKA żyła lat 29. Umarła List. 1895 r.Mąż i rodzice proszą o Pozdrowienie Anielskie.