Mogiły

HORODECKA
KAMILLA
1820
04.03.1885
#16 Szargorod
KAMILLA HORODECKA
KAMILA КАМІЛА ГОРОДЕЦЬКА
D. O. M. Ś. P. ZOFIA z DOWEJKÓW HORODECKA 
UR. 1826 2 LUTEGO 1888 R.
Ś. P.  KAMILLA HORODECKA 
UR. 1820  4 MARCA 1885 R.
WIECZNE ODPOCZNIENIE RACZ IM DAĆ PANIE.