Mogiły

FABRYCY
LUCJAN
#16 Szargorod
LUCJAN FABRYCY
ЛУЦІАН ФАБРИЦІЙ
D.O.M. LUCJAN FABRYCY
Nieszczęsny na tej ziemi bądź szczęśliwy w niebie! Nasza pamięć o tobie, modlitwa za ciebie! My tęskni po tobie i smutni do grobu, wieczny ci pokój synu, odpoczywaj w Bogu!