Mogiły

MIEDZIANOWSKI
ELIGIUSZ
1854
26.04.1912
#16 Szargorod
ELIGIUSZ MIEDZIANOWSKI
ЕЛІГІУШ МЄДЗЯНОВСЬКИЙ
Ś. P. ELIGIUSZ MIEDZIANOWSKI
ŻYŁ LAT 58
26 KWIETNIA 1912.