Mogiły

ELKNEROWA
JADWIGA
1858
20.10.1900
#16 Szargorod
JADWIGA z WIECZERSKICH ELKNEROWA
ЯДВІГА ЕЛКНЕРОВА
Ś. P. JADWIGA z WIECZERSKICH ELKNEROWA
zyła lat 42 
20.X.1900 R.