Mogiły

DROHOMIRECKA
MARIA
1828
28.08.1888
#18 Machnówka
Marja z Zeydlerów Drohomirecka
Maria Drohomirecka, Maryja Drohomirecka, Марія Дрогомірецька, Марья Дрогомирецька
Marja
z Zeydlerów
Drohomirecka
Żyła L.60
zmarła d. 28 sierp.
1888 r.