Mogiły

DEKAŃSKI
JÓZEF
1840
14.12.1893
#18 Machnówka
Jozef Dekański
Józef Dekanski, Józef Dekański, Йосип Деканський, Йосиф Деканський, Юзеф
D. O. M.
Józef Dekański
Żył lat 53
Zmarł Dnia 14 Grud: 1893 r.
Boże Daj Mu Spokuj Wieczny.