Mogiły

CZERWIŃSKA
WINCENTYNA
22.06.1910
23.09.1981
#18 Machnówka
Czerwińska Wicentyna
Червінська Вінцентина
Tv spoczywa
Gzerwińska
Wicentyna
22 VI 1910 - 23. XI 1981
Wieczny odpoczynek
Racz jej dać Pane
Kochanej Matke