Mogiły

MAZARAKI
SEWERYN
1824
14.05.1885
#18 Machnówka
Seweryn Mazaraki
Северин Мазаракі
D. O. M.
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
MAŁŻONKÓW
[...]
MAZARAKICH
Seweryn
Mazaraki
14 maja 1885r.
żył lat 61