Mogiły

BOJAKOWSKA
LORETA
1815
08.01.1868
#19 Berdyczów
LORETA Z KOZŁOWSKICH MOŃKIEWICZOWA BOJAKOWSKA
БОЯКОВСЬКА
Ś. P.
LORECIE
Z KOZŁOWSKICH
MOŃKIEWICZOWEJ
POWTÓRNIE ZAMĘŻNEJ
BOJAKOWSKIEJ
ZMARŁEJ DNIA 8 STYCZNIA
1868 R.
żyła lat 53.
WDZIĘCZNY SYN.