Mogiły

CIELIŃSKA
WIKTORIA M.
1891
21.07.1963
#19 Berdyczów
CIELIŃSKA WIKTORIA M.
ЦЕЛІНСЬКА ВІКТОРІЯ М.
CIELINSKA
WIKTORIA M.
UMARŁA 21 LIPCA
1963
ŻYŁA 72 LATA
PROSI O ANIOT PANSKI.