Mogiły

ARCINOWSKI
TOMASZ
1839
1915
#19 Berdyczów
TOMASZ ARCINOWSKI
ФОМА АРЦИНОВСЬКИЙ
TOMASZ ARCINOWSKI
1839-1915
POWSTANIEC STYCZNIOWY
EMILIA
Z.D. KOŚINSKA
1842-1918
NIECH ICH DUSZE SIĘ ODNAJDĄ
I SPOCZNĄ W SPOKOJU