Mogiły

ARCINOWSKA
EMILIA
1842
1918
#19 Berdyczów
EMILIA Z.D. KOSIŃSKA
ЕМІЛІЯ АРЦИНОВСЬКА
TOMASZ ARCINOWSKI
1839-1915
POWSTANIEC STYCZNIOWY
EMILIA
Z.D. KOŚINSKA
1842-1918
NIECH ICH DUSZE SIĘ ODNAJDĄ
I SPOCZNĄ W SPOKOJU