Mogiły

KAZIMIERSKI
EUSTACHY
15.03.1819
22.03.1863
#19 Berdyczów
EUSTACHY BIBERSZTEIN KAZIMIRSKI
ЄВСТАХІЙ БІБЕРШТЕЙН КАЗИМІРСЬКИЙ, ЄВСТАФІЙ БІБЕРШТЕЙН КАЗИМІРСЬКИЙ, АСТАФІЙ БІБЕРШТЕЙН КАЗИМІРСЬКИЙ, ОСТАФІЙ БІБЕРШТЕЙН КАЗИМІРСЬКИЙ
D.O.M.
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
EUSTACHEGO BIBERSZTEIN
KAZIMIERSKIEGO
MARSZALKA POW. BERDYCZOWSKIEGO
UR. 1819 R. DNIA 15 MARCA
UMARŁ 22 MARCA 1863r.