Mogiły

LESZCZYC-KOSSOWSKI
NORBERT
05.03.1906
#19 Berdyczów
NORBERT LESZCZYC-KOSSOWSKI
НОРБЕРТ ЛЕШЧИЦЬ-КОССОВСЬКИЙ
S. P.
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S.P. NORBERTA
LESZCZYC-KOSSOWSKIEGO
ZMARŁEGO D. 5 MARCA 1906 R.
DOBRY JEZU NASZ PANIE
DAJ MU WIECZNE SPOCZYWANIE!