Mogiły

GÓRECKI
BAZYLI
#19 Berdyczów
GÓRECKI BAZYLI
ГОРЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
tu odpoczywa Bazyli Górecki skończył swoje życie 2[...]ca [...]