Mogiły

KAPLIŃSKI
WALERIAN
1819
13.02.1881
#19 Berdyczów
WALERYAN KAPLIŃSKI
WALERJAN KAPLIŃSKI, WALERIAN KAPLIŃSKI, ВАЛЕРІАН КАПЛІНСЬКИЙ
WALERYAN KAPLIŃSKI
ŻYŁ LAT 62
UMARŁ 13 LYTEGO 1881 R.