Mogiły

KŁOPOTOWSKI
WINCENTY
1840
22.02.1907
#19 Berdyczów
WINCENTY  KŁOPOTOWSKI
ВІКЕНТІЙ КЛОПОТОВСЬКИЙ
S. P.
DOKTOR
WINCENTY KŁOPOTOWSKI
  D.22 LUTEGO 1907 R.
PRZEŻYWSZY LAT 69.
PROSI O POZDROWIENIE
UKOCHANEMU MĘŻOWI!