Mogiły

BURCZAK-ABRAMOWICZ
SEWERYN
1812
26.08.1885
#20 Pohrebyszcze
SEWERYN BURCZAK-ABRAMOWICZ

СЕВЕРИН БУРЧАК-АБРАМОВИЧ
D.O.M.
S.P.
SEWERYN
BURCZAK-ABRAMOWICZ
UR. SIĘ W 1812 UM. SIERPNIA 1885 R.
ŻYŁ LAT 73
Przykazanie Twoje ukochałem Panie a mia-
łem w nienawiści wszelką nieprawość.
Ps. 118. v. 127.