Mogiły

KRACZKIEWICZ
WANDA
25.08.1891
16.09.1896
#20 Pohrebyszcze
Ś. P.
WANDZIA
KRACZKIEWICZ
UR. D. 25 SIERPNIA 1891 R.
UM. D. 16 WRZEŚNIA 1896R.
WANDA KRACZKIEWICZ, ВАНДА КРАЧКЕВИЧ