Mogiły

BURCZAK-ABRAMOWICZ
JAN EDWARD
1824
25.10.1896
#21 Żytomierz
Burczak-Abramowicz Jan Edward
Бурчак-Абрамович Бурчак-Абрамовіч Ян Едвард Іван Иван Едуард
Cezaryna z Janickich i Jan-Edward
BURCZAK-ABRAMOWICZ
żyła lat 54 | żył lat 72
um. 10 Października  | um. 25 Października
1894 r.  | 1896 r.