Mogiły

JANICCY
#21 Żytomierz
Janiccy
Яницькі Яніцькі Яницкие
Grób Rodziny
JANICKICH

Boże bądź im miłościwy