Mogiły

KSIĘŻOPOLSKA
OTYLIA
1845
07.05.1914
#21 Żytomierz
Xiężopolska z Paciorkowskich Ottolija
Księżopolska Xiężopolska Ottilia Otylia Ксєнжопольска Оттолія Отилія Ксенжопольская Оттолия Отилия
S. P.
Ottolija
z Paciorkowskich
XIĘŻOPOLSKA
żyła lat 69
umarła 7 Maja 1914 r.
Prosi o westchnienie
do Boga