Mogiły

KULIKOWSKI
WINCENTY
1903
1941
#21 Żytomierz
Kulikowski Wincenty
Куліковський Куликовський Куліковскі Куликовский Вінценти Вінцентій Вікентій Викентий
S P
KULIKOWSKI
WICENTY
I SYN FELIKS
ojciec żył 41 rok Um
1944 a syn 8 L Um 1934
Pokuj Duszom
Waszym
GŁĘBOKIM SMU
TKIEM ZOSTAWIŁEŚ. ZONA I
DZIECI