Mogiły

KULIKOWSKI
FELIKS
1926
1934
#21 Żytomierz
Kulikowski Feliks
Куликовський Куліковський Куліковскі Куликівський Куликовский Фелікс Феликс
S P
KULIKOWSKI
WICENTY
I SYN FELIKS
ojciec żył 41 rok Um
1944 a syn 8 L Um 1934
Pokuj Duszom
Waszym
GŁĘBOKIM SMU
TKIEM ZOSTAWIŁEŚ. ZONA I
DZIECI