Mogiły

KARPOWICZ
MARIA
#21 Żytomierz
Karpowicz Stanisław
Карповіч Карпович Марія Мария
STANISŁAW i MARYA
KARPOWICZE

Pokój ich duszy