Mogiły

DROHOMIRECKI
ADAM
1811
08.01.1882
#21 Żytomierz
Drohomirecki Adam
Дрогомірецкі Дрогомірецький Дрогомирецкий Адам
GRÓB
FAMILII
DROHOMIRECKICH

ADAM
DROHOMIRECKI
Żył lat 71 umarł 8 Stycznia
1882 r.

MARYA DROHOMIRECKA
ŻYŁA LAT 20 UMARŁA
29 MAJA 1873 R.