Mogiły

DROHOMIRECKA
MARIA
1853
29.05.1873
#21 Żytomierz
Drohomirecka Marya
Дрогомірецка Дрогомирецька Дрогомирецкая Марія Мария

GRÓB
FAMILII
DROHOMIRECKICH

ADAM
DROHOMIRECKI
Żył lat 71 umarł 8 Stycznia
1882 r.

MARYA DROHOMIRECKA
ŻYŁA LAT 20 UMARŁA
29 MAJA 1873 R.