Mogiły

MISIUREWICZ
FRANCISZEK
1826
25.09.1891
#21 Żytomierz
Misiurewicz Franciszek
Мішюревіч Місюревич Франчішек Францішек Мисюревич Франциск
Tu spoczywają zwłoki
Franciszka
MISIUREWICZA
żył lat 65
um. 25 Września 1891 r.

Prosi o westchnienie do
Boga.