Mogiły

BYKOWSKA
TEODOZJA
1809
31.01.1875
#21 Żytomierz
Bykowska z Laganowskich Teodozia
Биковска з Лягановскіх Биковська Лагановська Быковская Лагановская Теодозія Феодосія Феодосия
TEODOZIA
z LAGANOWSKICH
BYKOWSKA
Umarła 31 Stycz. 1875 r.
Żyła lat 66