Mogiły

FORKIEWICZ
ANTONINA
1847
09.07.1918
#21 Żytomierz
Forkiewiczowa z Fiedorowiczów Antonina
Форкєвічова з Фєдоровічув Форкевич Федорович Антоніна Антонина
S P
Antonina
z Fiedorowiczów
Forkiewiczowa
um. 9 VII 1918 r.
O, mój Jezu,
miłosierdzia!