Mogiły

MIEDZIANOWSKI
KLEMENS
1856
14.08.1894
#3 Brahiłów
KLEMENS MIEDZIANOWSKI
КЛЕМЕНС МЄДЗЯНОВСЬКИЙ МЕДЗЯНОВСЬКИЙ 
Ś.P. KLEMENS MIEDZIANOWSKI żył lat 38 +14.08.1894 r. Prosi o "Anioł Pański"