Mogiły

CYBULSKA
JNUSIA
1906
20.12.1908
#3 Brahiłów
JNUSIA CYBULSKA
JANUSIA Януся Цибульська
Ś.P. JNUSIA CYBULSKA żyła 1 r. i 8 miesięcy zmarła 20 Gr. 1908 r. Pokój jej duszyczce!