Mogiły

KOTWICKA
MARIA
1883
1969
#21 Żytomierz
Kotwicka Marija
Котвіцка Котвицька Котвицкая Марія Мария
Ś. P.

Franciszek
KOTWICKI
1882-1961 r.
Marija
KOTWICKA
1883-1969 r.
Drogim rodzicom
od dzieci.
Proszą o Anioł Pański.