Mogiły

CHOMICZ
FELIKSA
05.05.1897
03.03.1952
#21 Żytomierz
Chomicz Feliksa
Хоміч Хомич Фелікса Феликса
Ś. P.
Feliksa
CHOMICZ
Nar. 5. V. - 1897 r.
Um. 3. III - 1952 r.

Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie.