Mogiły

KULE
#21 Żytomierz
Kula
Куля
Tu spoczywa
rodzina
KULÓW