Mogiły

KONDRACKA
TEKLA
1835
26.11.1891
#3 Brahiłów
TEKLA KONDRACKA
ТЕКЛЯ КОНДРАЦЬКА
TEKLA z RZEWUSKICH KONDRACKA żyła 56 lat um 26 Listopada 1891 r. Wieczny odpoczynek