Mogiły

CZARNECKI
JAN
1853
30.01.1907
#21 Żytomierz
Czarnecki Jan
Чарнецкі Чарнецький Чарнецкий Ян Іван Иван
S. P.
JAN CZARNECKI
Żył lat 54 um. 30 Stycz. 1907 r.
MARCELINA CZARNECKA
Żyła lat 49 um. 13 Czerw. 1907 r.

Drogi Ojcze
Żegnamy wszyscy ciebie
Twuj obraz pszecioł grób
Szczęsliwszy jesteś w niebie
U Stworzyciela Stóp.

Droga mamusiu
O wsze pewno twe cnoty
Umieściły cię już w niebie
Ale jak nam sierotom
Smutno tu bez ciebie.

Proszą o Anioł Pański
od dzieci