Mogiły

CZARNECKA
MARCELINA
1858
13.06.1907
#21 Żytomierz
Czarnecka Marcelina
Чарнецка Чарнецька Чарнецкая Марцеліна Марцелина
S. P.
JAN CZARNECKI
Żył lat 54 um. 30 Stycz. 1907 r.
MARCELINA CZARNECKA
Żyła lat 49 um. 13 Czerw. 1907 r.

Drogi Ojcze
Żegnamy wszyscy ciebie
Twuj obraz pszecioł grób
Szczęsliwszy jesteś w niebie
U Stworzyciela Stóp.

Droga mamusiu
O wsze pewno twe cnoty
Umieściły cię już w niebie
Ale jak nam sierotom
Smutno tu bez ciebie.

Proszą o Anioł Pański
od dzieci